Nhà xưởng

Văn phòng - Officetel 18 tỷ Bán

Bán Xưởng Phước Tân DT 4000m2 đi từ Võ Nguyên Giáp vào chỉ 600m

Bán Xưởng Phước Tân DT 4000m2 đi từ Võ Nguyên Giáp vào chỉ 600m. Đất đã quy hoạch lên đất phi nông nghiệp phù hợp quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh, Xưởng trang bị đầy đủ từ điện đến PCCC...
Diện tích: 4000m2
Văn phòng - Officetel 18 tỷ Bán

Bán Xưởng Phước Tân DT 4000m2 đi từ Võ Nguyên Giáp vào chỉ 600m

Bán Xưởng Phước Tân DT 4000m2 đi từ Võ Nguyên Giáp vào chỉ 600m. Đất đã quy hoạch lên đất phi nông nghiệp phù hợp quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh, Xưởng trang bị đầy đủ từ điện đến PCCC...
Diện tích: 4000m2